Kosten & Tarieven

Tarieven

Linda Nelissen Advocaat en Mediator hanteert geen verschillende tarieven maar een vast uurtarief van € 185,00 exclusief BTW, ongeacht de complexiteit, het financiële belang en/of de spoedeisendheid van uw zaak. In mediation betaalt u ieder de helft van het uurtarief. Ik breng geen kantooropslag in rekening.

Het uurtarief wordt vastgelegd in de opdrachtbevestiging en kan jaarlijks per 1 januari worden aangepast. Ik bereken het uurtarief over alle werkzaamheden die ik voor u verricht. Daarvoor houd ik alle werkzaamheden nauwkeurig bij en krijgt u bij elke declaratie een specificatie.

Griffierechten en bijkomende kosten zoals deurwaarderskosten, kosten van een ingeschakelde deskundige en kosten voor het opvragen van uittreksels (leges), worden apart bij u in rekening gebracht. Reistijd wordt in rekening gebracht tegen het vaste uurtarief, maar kilometerkosten of kosten voor parkeren worden niet aan u doorbelast.
Het kantoor beschikt niet over een derdengeldrekening.

IMG_7584

Rechtsbijstandverzekering

Bij een aantal verzekeringsmaatschappijen (waaronder DAS en SRK) worden de kosten van echtscheidingsbemiddeling, mediation of andere familierechtelijke zaken tot een bepaald bedrag vergoed.

Informeert u bij uw verzekeraar of u hiervoor in aanmerking komt. In dat geval werk ik graag met uw verzekeraar samen.

Pro deo

Indien uw inkomen ligt onder de inkomens- en vermogensnormen, die in de Wet op de Rechtsbijstand zijn vastgesteld, komt u mogelijk in aanmerking voor gesubsidieerde mediation/rechtsbijstand (toevoeging). U betaalt dan alleen een eigen bijdrage voor de advocaatkosten, de bijkomende kosten voor derden en een sterk gereduceerd tarief voor het griffierecht. Meer informatie over toevoegingen, waaronder de toekenningsvoorwaarden, de hoogte van de eigen bijdrage, de (mogelijkheid van) peiljaarverlegging en de resultaatsbeoordeling (achteraf), vindt u op de site van de Raad voor Rechtsbijstand.

Wanneer u naar mij bent doorverwezen door Het Juridisch Loket krijgt u een korting op de eigen bijdrage.

Zekerheidshalve attendeer ik u op het volgende. Het besluit van de Raad voor Rechtsbijstand om u een toevoeging toe te kennen is in veel gevallen een voorlopig besluit. De kans bestaat dat u na hercontrole van uw inkomen, dan wel na een resultaatbeoordeling (na afloop van de zaak) óf een andere eigen bijdrage verschuldigd bent óf, met terugwerkende kracht, alsnog zelf de kosten van uw mediation/rechtsbijstand dient te betalen.

Contact opnemen